Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Doelen en vormen van onderzoek in het onderwijs: de onderwijspraktijk in een conceptueel raamwerk

Didi Griffioen, Katelijne Boerma, Raoul Engelbert & Wietse van der Linden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2013 (31), 1/2, 32-44.

Uitgaand van de Bolognaverklaring van 1999 wordt verwacht dat professionals in de eenentwintigste eeuw getraind zijn in onderzoeksactiviteiten, opdat ze in staat zijn om professionele keuzes te baseren op meer complexe kennis. In deze context zijn onderzoeksactiviteiten geïntroduceerd in het onderwijs van de Europese instellingen voor hoger beroepsonderwijs, bovenop de onderwijstaken. In dit artikel worden drie voorbeelden van onderwijs in het hbo beschreven in de context van twee theoretische modellen over de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Door deze twee modellen over onderwijsdoelen en onderwijsvormen te gebruiken bij deze beschrijving, kunnen de drie programma's op een gelijke wijze beschreven worden. De analyse van de drie casussen geeft een indicatie van een globaal verband tussen meer complexe onderzoeksdoelen enerzijds en onderwijsvormen waar het proces meer centraal staat anderzijds. Verder zouden beide modellen beter toepasbaar worden voor het beroepsonderwijs door 'toepassing van onderzoeksresultaten' als leerdoel op te nemen.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS